Розробка сайтів

Розробка сайтів - які є способи створення сайтів

Сайт є одним з найважливіших маркетингових інструментів, який позиціонує вашу бізнес-справу широкому загалу користувачів в мережі Інтернет, тим самим долучає нових клієнтів, збільшує продажі ваших послуг та товарів. Розробка сайтів за індивідуальними вимогами вашого бізнесу – можливість використовувати цей необхідний інструмент найкращим чином. Успіх роботи створеного сайту залежить від цілого комплексу заходів, певних етапів розробки сайту. Тому ми пропонуємо замовити розробку сайту у нас – відтворимо всі вимоги і потреби особливостей вашого бізнесу стосовно можливостей представлення в мережі Інтернет.

Зміст:

Веб-застосунки – це такі застосовані програми, функціональні можливості яких у більшій мірі реалізуються  за допомогою серверу та надаються кінцевим користувачам через мережу, наприклад, як глобальна комп’ютерна мережа Інтернет. Кінцевий користувач робить запуск застосунку за допомогою клієнтської частини веб застосунку, яка має назву веб-браузер. Браузер у свою чергу приймає запити від користувача, робить первинну обробку, надсилає завдання до сервера на виконання та надає результат, який повертає сервер.

Найзагальніша вимога щодо створення веб сайтів – задоволення потреб користувача, якому пропонується даний програмний продукт. Ця вимога реалізується в формування окремих вимог щодо функціональності, інтерфейсу, стандартів веб застосунків, тощо.

Переваги веб сайтів

Переваги створення сайту

Велика перевага веб застосунків у тому, що організація їх роботи можлива з використанням opens source продуктів. Так, розгорнувши на комп’ютері операційну систему Linux (наприклад, Debian), веб сервер Apache, інтерпретатор мови програмування PHP  та сервер баз даних MySQL можна влаштувати роботу веб сайту. Велика кількість веб застосунків працює з використанням саме таких програмних продуктів. Іншими словами для розробки та функціонування веб сайтів необхідна мінімальна програмна платформа, що дуже відрізняє цей ти програмних продуктів від решти інших.

Також сайти мають ряд інших переваг, що визначають стрімкий розвиток даних типів застосунків. Перерахуємо основні з них:

 1. Для робот користувач не повинен встановлювати на свій комп’ютер додакове програмне забезпечення, достатньо стандартних можливоостей – браузера та з’єднання з мережею Інтернет.
 2. Користувач не займається налаштуванням чи оновленням веб-застосунку, це покладено на розробників
 3. Веб застосунки відзначаються мобільністю – вони здатні працювати на різних типах пристроїв за умови підключення до Інтернет.
 4. За існуючими сучасними технологіями розробки сайти можуть досить легко модернізуватися, виконуючи нові додаткові вимоги, що виникають з плином часу та є необхідними у певний момент розвику бізнесу
 5. Сайт також може мати функції рекламної площаки бізнесу та приводити нових клієнтів
 6. За допомогою аналізу відвідуваності сайту, власник отримує надважливу інформацію щодо аспектів ведення бізнес-справи

Мета створення сайту

Мета сайту як і будь-якого типу програмного застосунку формується виходячи з питань конкретного бізнесу. На деякі питання можуть відповісти засоби інформаційних технологій. Веб застосунок як один з типів програмних продуктів також вирішує певний перелік питань. На етапі створення концептуальної моделі веб сайту чітко окреслюються функції майбутнього сайту. Саме на етапі аналізу бізнесу, аналізу предметної області робиться висновок щодо доцільності використання можливостей інформаційних технологій, автоматизації конкретних бізнес-процесів та формується загальний концепт веб застосунку.

Отже, найпоширенішими причинами створення веб сайтів є наступні:

 • Необхідність спрощення процесу продажів
 • Задачі збільшення об’ємів продажів
 • Необхідність залучення потенційних клієнтів
 • Необхідність спрощення консультування клієнтів стосовно послуг чи товарів
 • Надання зручного способу отримання користувачами інформації про компанію

Актуальність створення сайтів

Вимоги ведення бізнесу, функціональні можливості інформаційних технологій створюють певну актуальність реалізації веб застосунків для конкретного бізнесу. Застосування веб сайтів у технології ведення бізнесу має вимірюваний економічний ефект, що й спричинює рішення власників бізнесу замовити розробку сайту, а в багатьох випадках ведення бізнесу навіть неможливе без використання можливостей сайту. Звісно, для кожного випадку через аналітику приймається рішення щодо автоматизації тих чи інших технологічних процесів бізнесу, розраховується економічна основа розробки програмного забезпечення.

Види веб-сайтів та способи їх створення

види веб-сайтів та способи їх створення - які є способи створення сайтів

Серед великого числа найрізноманітніших задач, які вирішують веб застосунки все ж таки можна виокремити найбільш типові. За цими типами задач виділяють різні види веб сайтів. Подібний поділ, звичайно, є умовним. В більшості випадків сайти, що розроблюються є поєднання декількох типів.

Види веб сайтів

Всі сайти можна розподілити на три великі групи. Перша – веб-сервіси. До них належать пошукові системи, поштові сервіси, дошки оголошень, соціальні мережі та ін. Наступна велика група сайтів – це інформаційні ресурси, до яких належать різноманітні каталоги сайтів, портали, блоги, тематичні сайти, тощо. До останнього групи належать сайти, які сфокусовані на реалізацію бізнес-компаній. Вони представлені сайтами-візиткаим, корпоративними сайтами, інтернет-магазнами, промо-сайтами. Отже, детальніше про найпоширеніші випадки розробки сайтів.

Сайт візитка

Такий тип сайту містить загальну інформацію про власника, його діяльність та можливість зв’язку з ним. Власне, це і є головною задачею такого сайту. На певних етапах розвитку бізнесу необхідне саме таке представлення в Інтернеті.

Сайт підприємства

Сайт підприємства чи корпоративний сайт призначений для ведення малого чи середнього бізнесу та містить різноманітні функціональні можливості, що забезпечують зручну взаємодію різних учасників бізнес-процесів як клієнтів так і виконавців бізнесу. Набір та конкретна реалізація таких функціональних можливостей може бути дуже різною та фомрується в залежності від потреб конкретного бізнесу.

Інтернет-магазин

Цей вид сайтів має головне призначення продавати товари чи послуги, тому він має відповідну структуру та інтерфейс , що нагадує вітрину. Вкрай важливі вимоги до таких сайтів є зручність пошуку по тоаварах, якомога більш повна інформація про товар, якісна консультативна підтримка та зручність проведення оплати.

Блоги

Блог такий тип сайтів, який має постійне регулярне наповнення через публікацію нової актуальної інформації. Такі сайти можуть мати одного чи декілька авторів, одну виокремленну тематику або декілька споріднених.

Лендінг пейдж

Це тип сайту, який має всього одну сторінку. Головна його відмінність від інших у тому, що такий сайт призначений суто для отримання однієї конкретної дії корситувача. Це може бути купівля товару чи послуги, запис на подію, залишити заявку, тощо. Ці особливості й відзначають функціонал та зовнішній вигляд лендінгів. Вони відзначаються вражючою графікою, покроковим описом товару чи послуги яким за цими кроками працює з можливми запереченнями клієнта та яскравий призов до дії – чи то придбати продукт, чи підписатися, чи інше.

Способи створення сайтів

Завдяки невеликим вимогам щодо програмної платформи для роботи веб сайтів та можливість використання opens source продуктів, а також невеликому порогу входу для початку веб програмування, можливості створення сайтів дуже широкі. Щоправда низькій поріг входу має зворотню сторону – сайти, що створюються бувають дуже різної якості. Отже, створення сайтів у даний час цілком можливо як самостійно з використанням не великих знань зі сфери IT так, звичайно, і професійно з дотриманням всіх вимог до програмних продуктів.

Створення сайту самостійно безкоштовно

Найпростіший варіант безкоштовного створення сайту – це використання конструкторів сайту. Це такий  програмний сервіс в Інтеренет, що дозволяє побудувати необхідний сайт абсолютно без технічний знань та уявлень про програмування, а просто виконуючі прості операції з заздалегідь сформованими структурними блоками майбутнього сайту. Пересуваючи на сторінці даного сервісу різноманітні блоки ви можете швидко побудувати необхідний сайт в межах можливостей, які надає певна система. Приклади, конструкторів сайтів:

Такий варіант створення сайту може бути доцільним у випадку невеликого проекту, який немає особливих вимог щодо збереження даних сайту,  функціоналу та дизайну сайту.

Наступним за складністю варіантом самостійного створення сайтів є за допомогою спеціальних програм, візуальних редакторів. Ці програмні продукти надають можливість створювати сторінки сайтів без знань програмування  та розміщувати сайт на будь-якому хостінгу. Подібні редактори пропонують готові елементи сторінок у вигляді окремих блоків які можна розміщувати на сторінці. Якщо при створенні сайтів за допомогою візуальних редакторів ви зможете розміщувати сайти на будь-якому ресурсі, то друга проблема, а саме обмежений функціонал та дизайн, лишається, що є спільним з тим як і використовувати конструктори сайтів. Проте для способу розробки сайтів з використанням візуальних редакторів виникає ще одна суттєва проблема. Під час розвитку таких редакторів, як програмних продуктів вони сягають певного рівня, після чого розробники розповсюджують їх на комерційних основах. Існує період демо версії для ознайомлення з можливостями продукту.  Ось деякі з таких редакторів:

Професійна розробка сайту

Професійна розробка сайту відзначається тим, що передбачає індивідуальне опрацювання проблем вашого бізнесу та його можливостей представлення в Інтернет. У сучасних умовах для комерційних бізнес-сайтів має сенс саме такий підхід для розробки сайту. В той час коли ринок за конкретною тематикою представлений багатьма продуктами виникає необхідність унікалізувати свою послугу чи продукт, сфокусуватися на вирішені окремих груп вузьких задач, певний потенційних клієнтів, іншими словами сформувати унікальну торгову пропозицію. В цьому випадку надання сервісу за допомогою сайту також повинно мати свою індивідуальність.

Саме тому під час професійної розробки сайти весь процес поділяється на декілька етапів. По-перше це як завжди аналітика, під час якої виокремлюються найголовніші задачі бізнесу та можливість їх вирішення за допомогою веб ресурсів. В результаті формується технічне завдання на розробку сайту. Далі проводиться моделювання майбутнього сайту, та приймається рішення щодо можливостей реалізації. Після реалізації проводиться тестування, потім запуск і супроводження сайту. На початку виглядає як задовго, проте ці етапи створення сайтів необхідні для створення саме такого сайту, який вирішує конкретні задачі замовника.

Скільки коштує розробка сайту

Вартість розробки сайту залежить завжди від сформованих вимог до сайту, часу який витрачено на його розробку. Для різних сайтів, навіть однакового типу ціна може відрізнятися.

Ви можете залишити заявку на розробку сайту або отримати консультацію.