Технічні можливості ведення віддаленої роботи

Технічні можливості ведення віддаленої роботи

Віддалена робота, технічні можливості організації роботи

На ринку праці в Україні все частіше говорять про віддалену форму зайнятості.

Затребуваність спеціалістів з віддаленою формою зайнятості
Затребуваність спеціалістів з віддаленою формою зайнятості

Завдяки доступності та розвитку Інтернет, стає можливим робота з віддаленою формою зайнятості фахівців у найрізноманітніших галузях господарства. Всім давно відоме слово «фріланс» та біржі фрілансерів, проте такий вид діяльності характерний передусім для вільнонайманих працівників найчастіше у діяльності пов’язаній зі сферою IT, що працюють попороектно. У наш час через стрімкий розвиток технологій стає можливим подібна форма роботи не тільки для айті-шників, а інших спеціальностей.

Зокрема соціологи говорять про такий феномен як Digital nomads, тобто цифрові кочівники – як особливу соціальну категорію людей, які використовуючи сучасні цифрові телекомунікаційні технології у професійній діяльності та ведуть мобільний образ життя. Такі фахівці виконують свою роботу перебуваючи вдома, у коворкінгах, бібліотеках та будь-яких інших місцях, де є точка доступу до мережі Інтернет. Звичайно саме така форма зайнятості, яка реалізована цифровими кочівниками характерна у більшій мірі для країн з розвинутою економікою. Проте цей феномен в деякій мірі знайшов своє відображення і в Україні. Зокрема у Львові відомий підприємець, тревел блогер Орест Зуб вже декілька років поспіль проводить форуми присвячені розвитку Digital nomads в Україні.

 

Але все ж таки основні причини розвитку ринку віддаленої праці в нашій країні дещо інші. Передусім це питання фінансових вкладень. Багато компаній, що починають діяльність не наважуються ризикувати, а часто просте взагалі не мають капіталу для повноцінного запуску. Спосіб організації роботи у формі віддаленої зайнятості працівників, з оплатою за кожен окремий виконаний проект став стартом для багатьох відомих підприємців.

Чимало прикладів, коли, скажімо, солідне маркетингове агентство постало на основі аккаунту єдиного фрілансера. При успішній роботі будь-якого виконавця на фріланс біржі йому приходять пропозиції щодо роботи над більш об’ємними проектами. В такому випадку виконавець розподіляє роботу між різними фрілансерами, до яких має довіру. В таким спосіб постало чимало веб студій та маркетингових агенств.

Отже, найбільший запит на працівників з віддаленою формою діяльності мають нові компанії та групи фрілансерів, що виконують великий проект.

 

Інструменти організації відаленої форми роботи веб студії

Приклад з технічної організації відаленої роботи йтиметься в данній статті саме для таких випадків, що розглянуті вище – для груп фрілансерів та веб студій, що не мають стартового капіталу для запуску.

Пропонуємо розглянути не просто загальний прелік інструментів, а, скажімо, конкретний найпростіший варіант організації роботи, який може викорситовувати веб студія з відаленою формою зайнятості.

Перш за все слід опрацювати правові аспекти діяльності http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15

 

На початку слід заначити основні питання, що постають саме при роботі працівників з віддаленою формою діяльності.

Основні таких питань:

  • Організація процессу.

Процес отримання замовлень, оцінка складності й ресурсу часу на виконання, а також закріплення окремих завдань по даному проекту за виконавцями, оцінка ризиків та ін.

  • Комунікація працівників як така

Існують різні технології в офлайн виробництві щодо організації комунікації між працівниками. Виходячи з попереднього пункту процес комункацій може займати певний час загальної роботи над проектом

  • Канали комунікації

Для невеликої веб студії, що розпочинає власну діяльність необхідні прості та ефективні способи комунікації, які дозволять обмін документами, обмін повідомленнями та управлінням проектами загалом.

  • Пошук працівників

 

Для студій, що починають діяльність питання пошуку виконавців зажди непросте. Воно полягає у тому, щоб у найкоротші строки необхідно знайти виконавців, що вже прямо зараз готові виконувати роботу без навчання чи тривалого стажування. Питання ще ускладнюється тим, що щойно створені студії з віддаленою формою зайнятості працюють з оплатою за проект і при цьому на початках не можуть забезпечити своїх робітників великим числом проектів.

Одже, основні технічні інструменти, завдяки яким працюватиме веб студія з віддаленою формою зайнятості.

Найперше питання – пошук клієнтів. Це питання носить досить приватний характер для кожної окремої організації. Невелика організація не може дозволити собі повноцінний відділ продажів, або потужну рекламу. Як правило джерелом отримання проектів для нової студії є або розкручений аккаунт на зарубіжній фрланс біржі, або партнерські домовленості з іншими підприємствами.

Робота з правовими документами

Для роботи над веб додаткаим характерні такі моменти як укладання договору між сторонами роботодавця та виконавця, домовленості про нерозголошення і нерозповсюдження інформації з якою працює виконавець та багато інших. Для укладання та закріплення таких договорів використовують цифрові підписи. Сервсі Docu Sign дозволяє створювати документи з такими підписами. Сайт сервісу https://www.docusign.com.

Загальна організація роботи команди

Існують дуже багато інструментів щодо організації роботи команди. Сучасні CRM надають функціонал для побудови гнучкої організації роботі у команді.

Найпростішим, але разом з тим досить ефективним рішенням може бути використання такого інструменту як Trello.

Інстумент дозволяє створювати замітки у формі стікетів.

Приклад використання Trello
Приклад використання Trello

Наприклад задачі одного проекту розподілено на три групи, які розміщені у різних стікетах  – поставлені завдання, у роботі, тестування.

Для кожної задачі зазначається перелік завдань. Для визначення цих завдань сервіс надає дуже багатий функціонал. Керівник проекту закріплює завдання за конкретними працівниками.

Хоча на перший погляд сервіс виглядає дуже простим, але надає бгато можливостей для професійної роботи. Тому є багато підтверджень. Наприклад, публічна частина розробки відомго редактора коду Brackets виглядає наступним чином

Дошка проекту Brackets
Дошка проекту Brackets

 

Для проведення онлайн нарад та загальної комунікації між учасниками компанії підійде всім відомий Skype.

Використання Skype у віддаленій роботі

 

Взаємодія дизайнерів та фронте-енд розробників

Фронт-енд розробники буває витрачають чимало часу щоб вірно прочитати дизайн та його реалізувати. В той же час окремою частиною роботи дизайнера є створення style guide, тобто керівництва з запропонованих стилів у дизайн-макеті, за якими розробник має реалізовувати фронт-енд частину додатку.

Для ефективної взаємодії дизайнерів та фронте-енд розробників існує сервіс Zeplin.

Завдяки цьому сервісу розробники отримують доступ до керівництва зі стилів, яке сервіс здатен сформувати автоматично, а також до всіх необхідних файлів та документів, що значно спрощує взаємодіє між різними фахівцями та скорочує час роботи.

 

Способи реалізації проекту та взаємодія з замовником

Для реалізації проекту необхідна система, яка дозволяла б спільну роботу,  з отриманням певних версій продукту, що зазначені в опрацьованих вимогах та можливість надання доступу замовнику до функціоналу веб застосунку. Також слід мати на увазі, що деякі роботи над одним проектом можуть проводитись паралельно.

Очевидно необхідним в даному випадку є хостінг, на якому зберігатиметься певна версія веб застосунку. Завдяки цьому всі учасники розробки, а також замовник мають змогу оцінювати роботу тестового варіанту застосунку.

Під час командної розробки постає питання версійності продукту. Для контролювання версій застосунку всі розробники мають використовувати систему керування версіями веб застосунку та файлів загалом. Напопулярнішою з таких систем є Git.

Система контролю версій Git
Система контролю версій Git

 

Дана система забезпечує надійність та цілісність продукту, що розробляється, можливість створювати відгалуження від основної гілки розробки, зливати їх з основною. Під час внесення змін до застосунку, розробник робить commit, фіксуючи новий стан системи.

На одному проекті як правило працюють декілька, а іноді багато розробників. Для того щоб кожен розробник мав актуальну версію застосунку, він має узгоджувати версію на власній локальній машині з головним репозиторієм. Існують досить багато сервісів, що надають хостінг для зберігання таких репозиторів. В даному випадку гарним варіантом стане Bitbuchet.

На відміну від аналогів, Bitbuchet дозволяє створювати закриті репозиторії на безкоштовному аккаунтів. Доступ до таких репозиторіїв мають тільки ті учасники, яким доступ надасть автор створеного репозиторію.

Даний сервіс також надає можливість робити автоматичне оновлення на сайту на хостінгу. Про те як налашувати сервер  хостінгу та Bitbucket ви можете дізнатися у статті Automated git deployments from Bitbucket.

 

Загалом схема роботи відбувається наступним чином.

  1. Під час початку нового проекту, старший розробник організовує його розміщення на хостінгу, наприклад, створює під домен.
  2. Старший розробник створює віддалений репозиторій проекту на Bitbucket та налаштовує атоматичне оновлення тестового сайту на хостінгу при оновленні репозиторію.
  3. Кожен з розробників клонує віддалений репозиторій на свою локальну машину.
  4. Під час розробки кожен з розробників робить commit при фіксації певного стану розробки та вносить зміни до віддаленого репозиторію командою push, при цьому також слідкуючи за актуальністю локального репозиторію на власній машині.

Тестування продукту, робота з різними типами пристроїв

Загальна вимога до всіх сучасних сайтів – коректне відтворення на різних платформах, типах присторої та браузерах.

Не завжди у групи фрілансерів може бути повний набір пристроїв. Для подібного тестування існує якісний  сервіс Browser Stack.

Можливі варіанти пошуку працівників

Великі веб студії, IT-компанії мають відділ кадрів, відділ з підбору персоналу, або співпрацюють з рекрутинговим агентством. Найвпливовіші гравці на даному ринку інвестують чималі ресурси для залучення та виховання молодих працівників. Багато компаній  з певної періодичністю роблять набір на безкоштовні курси, за результатами яких певним студентам пропонують початкову посаду. Проте, в ситуації, яка розглядається нами в даній статті необхідні вже сформовані фахівці, що здатні виконувати роботу певного рівня складності. Для такої веб студії немає можливості працювати з рекрутинговими агентствами. Також не є дієвим спосіб розміщення вакансій на біржах працевлаштування чи фріланс біржах. Для таких кандидатів необхідний час для того щоб роботодавець визначив відповідність навичок до займаної посади, адже, резюме буває дещо «прикрашене», та кандидат може бути натренований виконувати тестові завдання, а фрілансери часто мають звичку розміщувати у портфоліо чужі роботи.

Рішенням даної задачі може стати пошук виконавців на маркетплейсах, таких як Themeforest.

В чому первага в даному підході? Для публікації, скажімо, дизайну сайту (PSD Template), чи шаблонів сайту HTML Template, теми WordPress на маркетплейсі існує певний рівень вимог. Модерація досить серйозна для будь-якого продукту. Тому, звернувшись до автора, що вже має опубліковані на даному сервісі роботи, ви маєте змогу співпрацювати з фахівцем, який має досвід та здатен виконувати задачі серйозного рівня.

Звернутись до автора продукту можна надіславши повідомлення на сторінці його портфілю.

 

Заключення

Таким чином організувати роботу невеликої веб студії або групи фрілансерів можна досить легко з мінімальними витратами. Перш за все необхідно подбати про оформлення підприємницької діяльності.

Подальшим кроком є організація взаємодії між розробниками керівнками проектів та замовниками в процесі якої стануть в нагоді сервіси для комунікації з замовником, створення електронних документів, команндної розробки продукту програмного забезпечення. Існує чимало прикладів ствоення веб студій за відсутністю стартового капіталу.

Можливості віддаленої роботи


Читайте також: Розробка сайтів


 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *