Технологія роботи

Загальна схема розробки продуктів програмного забезпечення

Всі роботи оговорюються індивідуально. Основними етапами з розробки будь-якого програмного застосунку є наступні.

  • Аналітика, збір інформації. На цьому етапі ми аналізуємо Вашу ситуацію, особливості та техноголігії Вашої діяльності, предметну область загалом. Результатом дослідження є вияв проблем або ж моментів які можливо покращити за допомогою розробки програмних за стосунків, а також загальна ідея як саме це можна зробити. Всі результати роботи на даному етапі документуються – назва документа Бачення.
  • Аналіз та формування вимог. На даному етапі розробляється концептуальна модель веб за стосунку, формуються сценарії взаємодії користувача та програмної системи. Тобто на цьому етапі ми з Вами чітко з’ясовуємо які функції буде мати за стосунок та яким чином взаємодіятиме з ним користувач. Відтепер вже існує концептуальна модель програми. На цьому етапі визначаємо тип додатку (веб або десктоп), визначеємо основні технології, завдяки яким він має бути реалізований. Всі результати оформлюються за допомогою документу Специфікація вимог.
  • Конструювання або розробка архітектури. Маючи вже концептуальну модель майбутнього за стосунку та Специфікації вимог можливо вже детально відтворити необхідні проектні рішення щодо виконання поставлених раніше вимог.
  • Реалізація. Спроектовані на попередньому етапі рішення реалізуються (переводяться у програмний код), проводиться паралельно їх тестування та збірка за стосунку загалом.
  • Тестування. Провадиться тестування застусунку, якк враховує всі можливі з ним варіанти взаємодії.
  • Запуск та написання документації користувача. Після закінчення тестування та виправлення недоліків роботи за стосунку починається ввід його в дію та написання довідника для користувача.
  • Супроводження. Після запуску певний період часу ми надаємо підтримку стосовно роботи застосунку.