Інформаційна технологія

Це перша стаття нашого блогу, тому варто на початку вказати загалом фундаментальні поняття стосовно сфери інформаційних технологій як таких. Ці поняття є фундаментальними, з начить і винайдені не нами. Скористаємось  літературним джерелом  Томашевський О. М. Цегелик Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів,  2012. Одже, інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи є невід’ємною частиною сьогодення. Призначення інформаційної технології (IT) полягає у виготовлені інформаційного продукту номінальної якості з оптимальними витратами. Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі. Технологія у свою чергу  – це набір способів, засобів вибору і здійснення керуючогоПродовжити читання