Інформаційна технологія – загальні відомості

Інформаційна технологія – загальні відомості

Інформаційна технологія

Це перша стаття нашого блогу, тому варто на початку вказати загалом фундаментальні поняття стосовно сфери інформаційних технологій як таких. Ці поняття є фундаментальними, з начить і винайдені не нами. Скористаємось  літературним джерелом  Томашевський О. М. Цегелик Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів,  2012.

Одже, інформація, що трансформується у дані, знання, інформаційні та програмні продукти, технологічні винаходи є невід’ємною частиною сьогодення.

Призначення інформаційної технології (IT) полягає у виготовлені інформаційного продукту номінальної якості з оптимальними витратами.

Інформація – довільні відомості про подію, сутність чи процес, що є об’єктом операцій сприйняття, перетворення, зберігання, використання та передачі.

Технологія у свою чергу  – це набір способів, засобів вибору і здійснення керуючого процесу з множини можливих його реалізацій.

Дані – відомості, які є необхідними для формування висновків і прийняття рішень.

Результатом використання даних є інформація.

Життєвий цикл об’єктів технології  передбачає їх наступну трансформацію: інформація – дані, дані – знання та знання – знання, що складає інформаційних процесс.

Інформаційна технологія – це процес або сукупність процесів обробки інформації, а якщо детальніше  – це сукупність процесів, що використовує засоби та методи  накопичення, обробки і передачі первинної інформації для отримання інформації нової якості про стан об’єкту, процесу або явища.

Ця інформація нової якості називається інформаційним продуктом.

Якщо метою технології матеріального виробництва є випуск продукції, що задовольняє потреби людини чи системи, то мета інформаційної технології представляється як одержання інформаційного продукту для його аналізу людиною та прийняття на її основі рішень для виконання дій.

Використання засобів інформаційних технологій є складовою бізнес-стратегії для суб’єктів бізнеса.

Загалом інформація є одним із видів ресурсів, які використовуються людиною у трудовій діяльності.

Інформаційний ресурс – організована сукупність документованої  інформації, відомостей, даних і знань, яка призначена для задоволення інформаційних потреб споживача.

На відміну він інших (матеріальних) ресурсів, інформаційний ресурс є практично невичерпним. З розвитком суспільства його об’єм лише зростає.

Економічна інформація в свою чергу характеризує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг.

Економічна інформація є найважливішою складовою в організації управління підприємством, так як містить відомості про склад трудових, матеріальних та фінансових ресурсів як на даний момент часу так і за певний період. Її можна використовувати в процесі планування, обліку, контролю, аналізу на всіх рівнях управління виробничо-господарською та фінансовою діяльністю об’єкта.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *